August 7, 2011

खिले कमल

खिले कमल
जलाशय ने खोले
सहस्र नेत्र ।-डा० रमाकान्त श्रीवास्तव

No comments: